V piatok 10.11. sa konalo slávnostné viacgeneračné stretnutie bývalích pretekárov a funkcionárov vo veľkej zasadačke mestského úradu pri príležitosti 70. výročia založenia Telovýchovnej jednoty TJ Nízke Tatry - Demänovské jaskyne. 

Za účasti zástupcov mesta, TMR a ZSL sa spolu zišlo okolo 200 bývalých aj dosiaľ aktívnych členov piatich klubov v súčasnosti zastrešených pod Združením športových klubov Jasná.